پاینده

پاینده

شجره نامه اولاد پاینده با تلاش و زحمات مخلصانه برادر فرهیخته و گرامی جناب آقای استاد عبدالله اخلاقی وهمکاری  جمعی از موسفیدان، جوانان  جمع آوری گردیده است. این یکی از بهترین شجره نام هایست که تاکنون بدستمان رسیده است، بخاطریکه همه اولاد مرحوم پاینده بیگ  اعم از پسر و دختر، تا حد ممکن ثبت و درج گردیده اند

از تلاش و زحمات همه عزیزان دخیل در تکمیل این شجره نامه سپاس و قدردانی می نماییم

فرزندان - پاینده

پاینده - محمد بیگ

پاینده - محمد بیگ

پاینده - محمد بیگ - ملا گلاب بیگ

پاینده - محمد بیگ - ملا گلاب بیگ

پاینده - محمد بیگ - ملا گلاب بیگ - هوس / عوض کاکا - رحیم علی مهتر

پاینده - محمد بیگ - ملا گلاب بیگ - هوس / عوض کاکا - رحیم علی مهتر

پاینده - محمد بیگ - ملا گلاب بیگ - (هوس / عوض کاکا، میر بیگ )

پاینده - محمد بیگ - ملا گلاب بیگ -  (هوس / عوض کاکا، میر بیگ )

پاینده - عیسی بیگ

پاینده - عیسی بیگ

پاینده - علی بیگ - میرزا بیگ

پاینده - علی بیگ - میرزا بیگ

پاینده - علی بیگ - راز بیگ

پاینده - علی بیگ - راز بیگ