اهداف ما

بنیاد دای میرکشه، یک اداره غیر انتفاعی بوده، با حفظ امانت داری و بی طرفی کامل، برای بدست آوردن اهداف ذیل تلاش می نماید

الف) جمع آوری و ثبت شجره نامه های دست نوشته نیاکان ما، که متاسفانه با خطر جدی نابودی مواجه اند

ب) اصلاح انها با مقایسه با هم دگر و انتخاب شجره مورد اتفاق

ت) تکمیل شجره ها با مشاوره با افراد اگاه

ث) بروز رسانی شجره نامه ها

ج) معرفی و توضیحات مختصر در باره شخصیت های که در جامعه موثر بود اند

باید متذکر شد که این سایت، با همه نقص کمی و کیفی که دارد، برای جلب توجه و ترغیب دوستان در جهت جمع آوری شجره نامه های شان، ایجاد گردیده است و توقع می رود که عزیزان بهر نحو ممکن، ما را برای بدست آوردن اهداف ذکر شده یاری رسانند

line

ماه جبین
و چگونگی آغاز گیرد آوری شجره نامه ها

ماه جبین

ماه جبین تحفه زیبا و رحمت قشنگ خداوند مهربان، ساعت 10:30 شب دهم ماه جنوری سال 2018 نصیب ما شد. قدم گذاری این فرشته کوچک، این ماه کوچولوی درخشان به دنیای ما، خوشی های فراوان به جمع کوچک ما بخشید و خانواده ما را تکمیل نمود. مادر مهربانم، هفته ها قبل از تولد ماجو، اسمش را انتخاب کرده بود. برایم توصیه نمود که اگر دختر بود، اسمش "ماه جبین " خواهد بود.

من و سیما جان همیشه آرزوی فرزند دختری را داشتیم، که با امدن ماجوی عزیز، این آرزو به حقیقت پوست، و واقعاً خداوند مهربان را شکر گزاریم. کمیل عزیز- کوچک ترین فرزند ما قبل از امدن ماه جبین- در اوایل، اظهارات نا راض گونه می نمود و می گفت که او- ماجو- را در سطل "ایچیکره" ، سطل اشغالی، می اندازد. بعد از مدتی، با ماجو انس گرفت و عاشق این کوچولوی زیبا شد. کمال جان، علی سینا و اصغر کمی بی تفاوت بودند تا که آهسته، آهسته علاقه به خواهر شان پیدا کردند

ماه جبین قشنگ ما، علاوه بر همه خوشی های که نصیب ما نمود، باعث شد که مرا وادار نماید، دنبال پشت نامه ها را بیگیرم. در شبی از شبهای زیبای که در کنار ماه جبین کوچولو، مشغول صحبت های خانوادگی بودیم، بچه راجع به نامهای که برده می شد، سوالهای می پرسیدند که ایشان کیست ووووو. دلیل این ان سوالها خیلی واضح بود. دوری و پراکندگی از جمع خانواده. مهاجرت های خواسته و ناخواسته باعث شده که خانواده ها در گوشه گوشه ای دنیا پراکنده شوند. این پراکندگی ها باعث شده که بسیاری از خویشاوندان را اصلا ندیده و نشناسیم

هنگام خواب، بفکر افتادم که چه باید کرد تا بتوانم راهی ثابت و دایمی برای آگاهی نسل خویش از خویشان و نیاکان شان، فراهم نمایم. هرچند که ممکن نیست دید وباز دید ها بطور مستمر اتفاق بی افتد، اما راهی خواهد که خود را به خویشاوندان، اجداد و نیاکان خویش وصل نماییم و از ریشه های خویش اطلاعی بدست آوریم. بعد از کلنجار رفتن های زیاد باخود، بر ان شدم که دنبال شجره نامه ها روم. سر از صبح ان روز، تلاش برای جمع آوری شجره نامه ها را آغاز کردم. روز ها با دوستان و عزیزان در رابطه صحبت نموده و پشت نامه گیرد آوری کرده، شبها ان ها را دوباره نویسی می کردم

در مدت سه ماه که اجازه اقامت در کویته پاکستان را داشتم، بنیاد قشنگی گذاشته شد. هرچند که خانواده از کارهایم راضی نبودند، زیرا واقعاً از توجه به اونها باز مانده بودم، مخصوصا از ماجوی عزیزم، اما چیزی را که بدست آوردم، ارزش انرا داشت که بتواند خانواده را متقاعد نماید

از خداوند مهربان بابت همه نعمت هایش، مخصوصا داشتن خانواده عزیز و با محبتم و بالاخص هدیه ای زیبا و قشنگش، ماه جبین عزیزم، شکر گذارم و آرزو دارم که توفیق تربیت نیک فرزندان و ادای دین در قبال خانواده، خویشاوندان و هم نسل هایم، بمن عنایت فرماید. آمین یارب العالمین

line

توجه و حمایت دوستان

بعد از تصمیم گرفتن در رابطه به جمع آوری شجره نامه ها، نخست باآقای محمد ابراهیم جعفری مسئول دفتر سردار سعادت علی هزاره و کميوتنی هال هزاره تاون کويته، صحبت نمودم. ایشان نه تنها از این ایده خوشش امد، بلکه در طول اين پروسه نقش فوق العاده داشت و زحمات زیاد کشید و تاکنون هم چنان از تلاش و حمایت شان دریغ نکرده است. علاوه بر آقای جعفری، دوستان و شخصیت های مهربان و دلسوز هم چون آقايان حاجی اقبال علی، حاجی لعل محمد، علی ياور و ابراهيم مقيم کراچی، کربلايی محمد انور، کربلايی يعقوب، کربلايی يزدان بخش، کربلايی ميثم، محمد ظاهر، حاجی نجات علی، انجينير خداد داد، حسین علی، اسلم حيدری، استا علی، اقای محمدی، اقای انصاری و تعدادی کثیری از عزیزان با تلاش و تشویق شان باعث بوجود آمدن کار جمعی در این قسمت گردیدند

از مرحوم زنده ياد استا خان علی - روحش شاد و بهشت برين جايگاهش - بايد به نيکويی ياد کرد که در عمر پربارش تلاش وافر در مسجل نمودن افراد و خانواده ها انجام داده و اثر گرانمايه از خود بجا گذاشت و هم چنان از خدمات پر ارج آقای شيخ محمد داود احسانی (رحش شاد ویادش گرامی باد) بايد قدر دانی نمود